Pressemeddelelse

3. juni 2020

PRESSEMEDDELELSE

Syvsten IF får støtte til nye bander

Med støtte fra DIF og DGI's foreningspulje og Spar Nord fonden kan Syvsten IF nu sætte gang i projektet med nye bander til brug i indendørsfodbold
Syvsten Idrætsforening har fået kr. 30.000,00 i støtte fra DIF og DGI's foreningspulje og kr. 15.000,00 fra Spar Nord fonden. Med bevillingen kan Syvsten Idrætsforening se frem til at komme i gang med indkøbe nye bander, og dermed give indendørsfodbold et løft.

Karina Voss fra bestyrelsen udtaler at de især ser frem til at Syvsten Idrætsforening nu kan få igangsat processen som på kort og lang sigt kan danne gode rammer for medlemmerne, men også andre foreninger i lokalområdet, og vi håber dermed også at kunne fastholde og tiltrække nye medlemmer til Syvsten Idrætsforening og dermed være med til at inspirere lokalsamfundet til et aktivt fritidsliv.
I Syvsten Idrætsforening glæder formanden og de 75 medlemmer sig over at kunne komme i gang med projektet – og forhåbentlig byde velkommen til en masse nye ansigter i foreningen.
”Vi håber således atter at kunne sætte Syvsten på landkortet som et spændende sted at bo og besøge, og især det at Syvsten Idrætsforening og Syvsten Hallen/ DRINX-arena, i samarbejde med Vendsyssel Håndbold skal være områdets naturlige samlingspunkt.”

Støtter foreningsidrætten med 44 mio. kr. årligt
Syvsten Idrætsforening har modtaget bevillingen på 30.000,00 kr. fra DIF og DGI's foreningspulje, der årligt uddeler ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI's foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kr., men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kr.

Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.
Foreningspulje

Om DIF og DGI's foreningspulje • Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen • Puljen ansøges via Centralt ForeningsRegister på www.medlemstal.dk • Mere information og retningslinjer for puljen findes på DIF og DGI’s hjemmesider

DIF og DGI's foreningspulje: Konsulent, Trygve Laub Asserhøj taa@dif.dk / 4326 2173
OM SPAR NORD FONDEN Spar Nord Fondens donationer skal komme et bredt udsnit af befolkningen til gode. Donationerne – der skal gavne og fornøje fællesskabet – gives til aktiviteter, der medvirker til udvikling og sammenhold i lokalsamfundet, kulturelle aktiviteter, sociale formål samt udvikling, der er med til at løse samfundsmæssige udfordringer.

Syvsten Idrætsforening:
Karina Voss

karinajvoss@gmail.com

22618025

Kontaktinformationer

Syvsten idrætsforening
Idræts Alle 3
9300 Sæby
Tlf.: 98 46 82 22

Sociale links

Begivenheder

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram